Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to powołana 22 lutego 2021 r. grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji działających na rzecz mniejszości, będąca głosem solidarności wyrażającym jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela. Wspólnota stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową.

Tutaj możesz obejrzeć
nasze wydarzenie inauguracyjne

Transmisja z dnia:
22 lutego 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Deklaracją.

Oświadczenie
ws. pandemii COVID-19

z dn. 22.02.2021 r.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Więcej informacji pojawi się
w najbliższym czasie.

Lista członków Wspólnoty Sumienia:

Imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów,
Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak
Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Rabbi Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Prof. Stanisław Krajewski
Polska Rada Chrześcijan i Żydów,
Współprzewodniczący ze strony żydowskiej

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański RP

Zbigniew Nosowski
Polska Rada Chrześcijan i Żydów,
Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Rev. Prof. Henryk Paprocki
Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Sebastian Rejak
p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabbi Michael Schudrich
Naczelny Rabbi RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Rev. Prof. Andrzej Szostek
b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(1998-2004)

The Community of Conscience - A Coalition of Mutual Respect, established on February 22, 2021, is a group of twelve people coming from various religious communities and organizations acting for minorities.

Its mission is to be a voice of solidarity expressing unity out of concern for fundamental human and civil rights. Its goal is to oppose exclusion and discrimination on the basis of religious, ethnic or cultural identity.

You can watch our launch
event here

Broadcasted on:
February 22, 2021

We encourage you to read
our Mission Statement.

Statement
on the COVID-19 pandemic

of February 22, 2021

The text of the statement is available here.

More information will
be available soon

Members of the Community of Conscience:

Imam Rafał Berger
Common Council of Catholics and Muslims,
Co-President from the Muslim side

Dr Ewa Jóźwiak
Evangelical Reformed Church in Poland, President of Synod

Rabbi Małgorzata Kordowicz
Jewish Community of Warsaw

Prof. Stanisław Krajewski
Polish Council of Christians and Jews,
Jewish Co-Chair

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Muslim Mufti in the Republic of Poland

Zbigniew Nosowski
Polish Council of Christians and Jews,
Christian Co-Chair

Rev. Prof. Henryk Paprocki
Orthodox Christian Faculty, University of Białystok

Dr Sebastian Rejak
Acting Director, AJC Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Presiding Bishop, Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland

Rabbi Michael Schudrich
Chief Rabbi of the Republic of Poland

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Common Council of Catholics and Muslims,
Co-President from the Catholic side

Rev. Prof. Andrzej Szostek
President, the Catholic University of Lublin
(1998-2004)